Đo lường hiệu quả chỉ số KPIs cho hoạt động Marketing (cả Online – Internet Marketing)

Việc theo dõi các chỉ số KPI sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của các hoạt động marketing, tuy nhiên cũng tùy quy mô, loại hình và chi phí hoạt động công ty mà chúng ta vận dụng sao linh hoạt và phù hợp nhất. ✅ I. KPI VỀ INTERNET MARKETING 1. […]


Tin nổi bật