Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 1/5 là gì ?

Ngày Quốc tế Lao động hay ngày 1 tháng 5 là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động. Năm 1886, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: “…Từ ngày […]


Tin nổi bật

Hello world

18/02/2019 22:44:18