Những kích thước túi bong bóng khí – xốp nổ phổ biến khách hàng cần biết

Túi bóng khí (xốp bóng nổ) trên thị trường hiện này thường được phân loại theo khổ rộng, trọng lượng cuộn bóng khí. Chiều dài của cuộn bóng khí phổ biến là 100m. Ngoài thị trường phân phối 2 chiều dài thông dụng 50m và 100m, nhiều kích cỡ. Màu sắc: đa phần túi bóng […]


Trang 1 trên 11

Tin nổi bật