Hàng OEM là hàng gì? Cách phân biệt hàng OEM ?

Trong số các bạn đọc bài này, ít nhiều cũng có bạn khi hỏi mua 1 thiết bị nào đó (dù là trong ngành hay ngoài ngành phụ tùng ô tô) sẽ được người bán hàng có thông tin về nguồn gốc hàng là hàng OEM. Vậy hàng OEM là hàng gì ? OEM (Ô-i-em đọc trại […]


Trang 1 trên 11

Tin nổi bật