Multi Source hay còn gọi “Gộp sản phẩm” là gì ? Tại sao Multi Source – MS thường gặp ở NBH lớn trên Lazada ?

Bạn tự nhiên thấy sản phẩm của mình được gộp chung vào các nhà bán hàng khác mà không hiểu tại sao? Đôi dòng chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về tính năng multisource – hay “gộp sản phẩm” của Lazada, giúp bạn có thể tận dụng tính năng này để tăng […]


Trang 1 trên 11

Tin nổi bật