Quản lý bán hàng online đơn giản bằng file excel

Quản lý bán hàng online đơn giản bằng file excel sẽ giúp các shop bán hàng nhỏ lẻ quản lý tốt việc bán hàng, quản lý hàng hóa, tổng hợp doanh thu…v…v Chức năng: – Quản lý bán hàng – Quản lý kho hàng – Thống kê đơn thành công, chuyển hoàn, lợi nhuận Hình […]


Trang 1 trên 11

Tin nổi bật