Thương hiệu hay thương gì ? Làm sao để định giá ?

Có một hãng phim mà câu chuyện về cổ phần hóa bây giờ dường như đã nổi tiếng hơn tất cả bộ phim mà nó đã làm. Và đây là một góc nhìn khác về câu chuyện của một hãng phim. Nếu lấy thời gian công chúng bỏ ra để tìm hiểu hay bàn thảo […]


Trang 1 trên 11

Tin nổi bật