2 bước chỉnh cam hành trình cho motor cửa cuốn khe thoáng

1. Chỉnh thô: Dùng tay đóng mở cửa để xác định được rơle nào để ngắt trên và rơle nào để ngắt dưới, mỗi rơle sẽ tương ứng với đai ốc vì khi đóng (mở) cửa mỗi đai ốc sẽ quay đến khi tiếp xúc với rơle tương ứng. Điều chỉnh đai ốc trên và […]


Tin nổi bật