Thumbnail psd windows

Hướng dẫn cài đặt phần mềm tiện ích xem file .PSD dạng Thumbnail trong Windows

Các phiên bản PTS CS hiện nay không hỗ trợ xem file .PSD ở chế độ Thumbnail của Windows (có lẽ vì để chúng ta dễ nhận dạng file .PSD), hoặc trong trường hợp nó hỗ trợ nhưng lại lại bị lỗi nên chúng ta không thể xem được. Điều này cũng gây không ít […]


Tin nổi bật

Mail Order Bride Russia 2019

19/07/2019 21:59:19